Organisatie Stichting Kruisberg

 

RSIN/fiscaalnummer: 856104735

 

Bestuur Stichting Kruisberg:

Marga Rutjes, voorzitter marga.rutjes@stichtingkruisberg.nl

Hilde Colenbrander, secretaris hilde.colenbrander@stichtingkruisberg.nl

Henk Geuverink, penningmeester henk.geuverink@stichtingkruisberg.nl

 

Beloningsbeleid bestuur:

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

Financiële verantwoording:

Omdat de stichting net is opgericht is dit nog niet aan de orde. De penningmeester zal zo snel mogelijk met een begroting en balans voor 2016 komen. Bovendien zal er elk jaar een financiële verantwoording (resultaat, balans en begroting) op de website geplaatst worden.

 

Beleidsplan

Het beleidsplan van Stichting Kruisberg vindt u hier: Beleidsplan

 

Vrijwilligers

De kledingbank op de Kruisberg wordt gerund door een team van zo’n 10 vrijwilligers die bij het COA geregistreerd staan. Zij bemannen de winkel en organiseren de voorraad. Daarnaast is er een groep van zo’n 30 vrijwilligers die regelmatig komen helpen met het vele sorteerwerk. Ook hebben we een aantal werkplekken (parttime) voor de sociale werkvoorziening, dat wil zeggen dat er een aantal mensen werken als dagbesteding.

Wilt u ook betrokken zijn als vrijwilliger, neem dan contact met ons op!