Balans 2016
Omschrijving Debet  € Credit  €
Reserves 10.379,00
Rabobank 7.057,00
Verlies 3.322,00
Totaal 10.379,00 10.379,00

 

Stichting Kruisberg
2016 2017
begroting realisatie begroting
INKOMSTEN
Giften Particulieren 1.500 2.695 1.000
Giften kerkelijke organisaties 5.300 2.695 2.000
Giften niet-kerkelijke organisaties 0 0
Subsidies 0 2.500
Verkoop onbruikbare textiel en schoenen 3.300 4.174 2.000
TOTAAL INKOMSTEN 10.100 9.564 7.500
KOSTEN
Uitgaven Cliënten* 13.500 9.666 3.500
Uitgaven Huisvesting** 2.000
Algemene kosten 400 938 2.000
Declaraties onkosten bestuur 700 768 1.000
Declaraties onkosten vrijwilligers 100 753 500
Attenties (Vrijwilligers)*** 200 760 500
TOTAAL KOSTEN 14.900 12.885 9.500
Resultaat -4.800 -3.321 -2.000
*         In 2016 uitgaven voor nieuw ondergoed, sokken en pyjama’s
**      Nieuwe kostenpost i.v.m. andere locatie
***   (extra post) gezellige avond team bij afscheid de POL